Κιν. 6974 707 962 | 6944 822 492 | 6970 685 225
Κιν. 6974 707 962 | 6944 822 492 | 6970 685 225

Εξοπλισμός

Μηχανικός Εξοπλισμός Επιχείρησης

Βασικό κλειδί της επιτυχίας μας είναι πάντα τα προηγμένα μηχανήματα που διαθέτουμε. Η εταιρεία μας προκειμένου να αντεπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες των έργων που καλείται να ολοκληρώσει, έχει επενδύσει σημαντικό κεφάλαιο στον εξοπλισμό της.